Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tworzenie albumu zdjęć

background image

Tworzenie albumu zdjęć

Albumów można używać, aby porządkować zdjęcia według zdarzeń, osób, dat lub dowolnych innych
kategorii.

1. W aplikacji Zdjęcia dotknij zdjęcia i je przytrzymaj.
2. Dotknij ikony .
3. Dotknij ikony .
4. Na liście rozwijanej Lokalizacja dotknij lokalizacji, w której chcesz zapisać album, na przykład karty

multimedialnej.

5. Jeżeli jest to konieczne — w polu Wprowadź nazwę albumu wpisz nazwę albumu.
6. Dotknij opcji Przenieś.