Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ukrywanie zdjęć w aplikacji Zdjęcia

background image

Ukrywanie zdjęć w aplikacji Zdjęcia

Możesz ukryć zdjęcia, które chcesz zapisać, ale nie chcesz, by były dostępne dla innych.

1. W aplikacji Zdjęcia dotknij zdjęcia, które ma zostać ukryte.
2. Dotknij ikon >

.

Zdjęcie jest oznaczone do ukrycia, ale jest nadal widoczne.

3. W aplikacji Zdjęcia przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
4. Dotknij ikony

.

5. Aby ponownie wyświetlić zdjęcie, w aplikacji Zdjęcia przeciągnij palcem w dół z górnej części ekranu.
6. Dotknij ikony

.

Zdjęcie staje się ponownie widoczne, ale nadal jest oznaczone jako pozycja do ukrycia.

Notatka: Aby anulować oznaczanie jako ukryte, należy dotknąć zdjęcia. Dotknij ikon

>

.