Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Użycie usługi wizualnej poczty głosowej

background image

Użycie usługi wizualnej poczty głosowej

Odsłuchiwanie wiadomości wizualnej poczty głosowej

1. W programie BlackBerry Hub lub w aplikacji Telefon dotknij wiadomości poczty głosowej.
2. Dotknij ikony .

Przesyłanie dalej wiadomości wizualnej poczty głosowej

1. W programie BlackBerry Hub lub w aplikacji Telefon dotknij wiadomości poczty głosowej i

przytrzymaj ją.

2. Dotknij ikony .

Telefon i połączenia głosowe

Podręcznik użytkownika

58

background image

Zapisywanie wiadomości wizualnej poczty głosowej

W systemie poczty głosowej dostawcy usług wiadomości mogą być automatycznie usuwane po upływie
określonego czasu. Dlatego też aby uniknąć automatycznego usunięcia wiadomości, można ją zapisać w
urządzeniu.

1. W programie BlackBerry Hub lub w aplikacji Telefon dotknij wiadomości poczty głosowej i ją

przytrzymaj.

2. Dotknij opcji Zapisz.

Zmiana powitania w wizualnej poczcie głosowej

Powitanie poczty głosowej to wychodząca wiadomość, jaką słyszy rozmówca przed zostawieniem
wiadomości poczty głosowej. Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług
bezprzewodowych.

1. W aplikacji Telefon przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony .
3. Dotknij opcji > Zmień powitanie poczty głosowej.
4. Na liście rozwijanej Powitanie wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby jako powitanie poczty głosowej ustawić odtwarzanie numeru telefonu, dotknij opcji

Numer

telefonu.

• Aby jako powitanie poczty głosowej ustawić odtwarzanie imienia lub nazwiska, dotknij opcji

Imię i

nazwisko.

• Aby ustawić niestandardowe powitanie poczty głosowej, dotknij opcji

Wiadomość prywatna.

Zmiana hasła wizualnej poczty głosowej

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

1. W aplikacji Telefon przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony > .
3. Dotknij opcji Zmień hasło.

Uniemożliwienie pobierania wiadomości wizualnej poczty głosowej podczas korzystania z
roamingu

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

1. W aplikacji Telefon przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony > .
3. Usuń zaznaczenie w polu wyboru Roaming międzynarodowy.

Telefon i połączenia głosowe

Podręcznik użytkownika

59