Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Metody wyłączania wszystkich dźwięków i dzwonków z wyjątkiem połączeń

background image

Metody wyłączania wszystkich dźwięków i dzwonków z wyjątkiem połączeń

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z jego górnej części.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Powiadomienia.
3. Na liście rozwijanej Aktywny profil dotknij opcji Tylko telefon.

Wskazówka: Możesz dostosować ustawienia powiadomień do trybu nocnego. Na ekranie głównym
przesuń palcem w dół z jego górnej części. Dotknij opcji

Ustawienia > Powiadomienia. Dotknij opcji

Tryb nocny.

Telefon i połączenia głosowe

Podręcznik użytkownika

53