Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ustawienie domyślnego numery kierunkowego strefy lub kraju

background image

Ustawienie domyślnego numery kierunkowego strefy lub kraju

Dzięki funkcji inteligentnego wybierania można ustawić domyślny numer kierunkowy kraju i numer
kierunkowy strefy dla numerów telefonów. W ten sposób nie będzie konieczne wpisywanie tych
numerów za każdym razem, gdy nawiązywane jest połączenie w granicach kraju lub strefy numeru
kierunkowego.

1. W aplikacji Telefon przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikon > Inteligentne wybieranie.

• Aby zmienić domyślny numer kierunkowy kraju, dotknij opcji

Nr kierunkowy kraju. Dotknij nazwy

kraju.

• Aby zmienić domyślny numer kierunkowy strefy, wpisz numer kierunkowy strefy w polu

Nr

kierunkowy strefy.

Dotknij jednej z list rozwijanych, aby zmienić inne opcje inteligentnego wybierania.