Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyświetlanie podsumowania połączeń

background image

Wyświetlanie podsumowania połączeń

Jeśli chcesz kontrolować czas wykonywanych połączeń, możesz użyć funkcji monitorowania na ekranie
Podsumowanie połączeń.

Telefon i połączenia głosowe

Podręcznik użytkownika

50

background image

1. W aplikacji Telefon przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikon > Podsumowanie połączeń.

Aby zresetować czasy połączeń na ekranie Podsumowanie połączeń, dotknij ikony

.

Wskazówka: Aby zobaczyć szczegóły danego połączenia w aplikacji Telefon, dotknij ikony

. Obok

nazwy kontaktu lub numeru telefonu dotknij ikony

>

.