Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Konfigurowanie przekazywania połączeń

background image

Konfigurowanie przekazywania połączeń

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych ta funkcja może nie być dostępna.

1. W aplikacji Telefon przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikon > Przekazywanie połączeń.
3. Włącz dowolne przełączanie opcji.
4. Aby zmienić numer, na który przekazywane są połączenia, dotknij listy rozwijanej pod przełącznikiem i

wprowadź numer.