Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu za pomocą ustawień urządzenia

background image

Po trzech sekundach urządzenie automatycznie wyłączy tryb Szybkie zadania.
Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu za pomocą ustawień urządzenia

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby

aktywować menu

Ustawienia.

3. Dotknij opcji Dostępność, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby aktywować

opcję

Dostępność.

4. Dotknij opcji Czytnik ekranu, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby

aktywować opcję

Czytnik ekranu.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Przesuń jednym palcem w górę, aby zwiększyć głośność. Przesuń jednym palcem w dół, aby

zmniejszyć głośność.

• Jednym palcem dotknij pola

Ton, aby ustawić żądany element. Przesuń jednym palcem w górę,

aby zwiększyć wartość suwaka

Ton. Przesuń jednym palcem w dół, aby zmniejszyć wartość

suwaka opcji

Ton.

• Jednym palcem dotknij pola

Szybkość, aby ustawić żądany element. Przesuń jednym palcem do

góry, aby zwiększyć szybkość.

6. Zamknij ustawienia BlackBerry Screen Reader w jeden z następujących sposobów:

• Przesuń palcem w górę z dołu ekranu, aby go zmniejszyć. Jeśli urządzenie jest wyposażone w

trackpad, nie dotykaj go podczas przesuwania palcem w górę w celu odblokowania ekranu.
Przesuwaj palcem w górę z lewej lub prawej części trackpada. Gdy żądany element zostanie
ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij dwukrotnie dwoma palcami, aby zamknąć
aplikację.

• Jeszcze raz dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby ustawić żądany element. Następnie

dwukrotnie dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby powrócić do ekranu Dostępność. Jeszcze
raz dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby ustawić żądany element. Następnie ponownie
dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby powrócić do ekranu Ustawienia systemowe. Gdy
żądany element zostanie ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij dwukrotnie dwoma
palcami, aby zamknąć aplikację.