Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Korzystanie z aplikacji BlackBerry Screen Reader z klawiaturą zewnętrzną.

background image

Korzystanie z aplikacji BlackBerry Screen Reader z klawiaturą zewnętrzną.

Możesz korzystać z aplikacji BlackBerry Screen Reader z klawiaturą zewnętrzną, taką jak
klawiaturaBluetooth lub klawiatura USB. Możesz sterować aplikacjąBlackBerry Screen Reader za
pomocą następujących gestów na klawiaturze zewnętrznej.

Cel

Czynność

Zwiększenie rozmiaru fragmentu tekstu lub
wartości suwaka

Naciśnij klawisz strzałki w górę.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

191

background image

Cel

Czynność

Zmniejszenie rozmiaru fragmentu tekstu lub
wartości suwaka

Naciśnij klawisz strzałki w dół.

Przejście do poprzedniej pozycji

Naciśnij klawisz strzałki w lewo.

Przejście do następnej pozycji

Naciśnij klawisz strzałki w prawo.

Czytanie od góry strony

Naciśnij klawisze Ctrl+A.

Czytanie od bieżącego miejsca

Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+A.

Ustawianie i wypowiadanie bieżącego elementu

Naciśnij klawisze Ctrl+Enter lub Ctrl+Spacja.

Dostęp do trybu Wykrywanie

Notatka: Tryb Wykrywanie umożliwia odnalezienie
i korzystanie z żądanych elementów, takich jak
litery, słowa, przyciski, łącza, pozycje menu
i zdjęcia. Te żądane elementy są podświetlane.

Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter lub Ctrl+Shift
+Spacja.

Zatrzymywanie wypowiadania informacji przez
aplikacjęBlackBerry Screen Reader

Naciśnij klawisze Ctrl+S.

Włączanie i wyłączanie trybu Ciemny

Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+S.

Określ, gdzie żądany element ma zostać ustawiony
na ekranie.

Naciśnij klawisze Ctrl+Kropka(.).

Notatka: Możesz użyć tego gestu jako lokalizatora
„Gdzie jestem”, gdy zgubisz się na ekranie.
Lokalizator BlackBerry Screen Reader odczytuje
opis, lokalizację żądanego elementu i nazwę
aplikacji.