Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Włączanie opcji BlackBerry Screen Reader za pomocą ustawień urządzenia

background image

Włączanie opcji BlackBerry Screen Reader za pomocą ustawień urządzenia

Gdy po raz pierwszy włączysz opcję BlackBerry Screen Reader, automatycznie otworzy się pomoc z
informacjami o gestach, z których możesz korzystać.

Wskazówka:

Jeżeli nie chcesz widzieć wiadomości potwierdzającej za każdym razem, gdy włączysz funkcję BlackBerry
Screen Reader w ustawieniach urządzenia, wyłącz opcję

Wiadomość potwierdzająca w sekcji

BlackBerry Screen Reader ustawień urządzenia.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcje Ustawienia > Dostępność > Czytnik ekranu.
3. Włącz przełączanie opcji Czytnik ekranu.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Dwoma palcami dotknij ekranu w dowolnym miejscu, aby kontynuować.
• Dotknij opcji

Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe bez włączania opcji BlackBerry Screen Reader

5. Zamknij ustawienia BlackBerry Screen Reader w jeden z następujących sposobów:

• Jeśli aplikacja BlackBerry Screen Reader jest włączona, przesuń palcem w górę z dołu ekranu, aby

go zmniejszyć. Jeśli urządzenie jest wyposażone w trackpad, nie dotykaj go podczas przesuwania
palcem w górę w celu odblokowania ekranu. Przesuwaj palcem w górę z lewej lub prawej części

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

183

background image

trackpada. Gdy żądany element zostanie ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij
dwukrotnie dwoma palcami, aby zamknąć aplikację.

• Jeśli aplikacja BlackBerry Screen Reader jest włączona, dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby

ustawić żądany element. Następnie dwukrotnie dotknij ikony , aby powrócić do ekranu
dostępności. Jeszcze raz dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby ustawić żądany element.
Następnie ponownie dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby powrócić do ekranu Ustawienia
systemowe. Gdy żądany element zostanie ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij
dwukrotnie dwoma palcami, aby zamknąć aplikację.

• Jeśli aplikacja BlackBerry Screen Reader jest wyłączona, przesuń palcem w górę z dołu ekranu,

aby go zmniejszyć. Dotknij ikony

, aby zamknąć aplikację.

• Jeśli aplikacja BlackBerry Screen Reader jest wyłączona, dotknij ikony w lewym dolnym rogu,

aby powrócić do ekranu Dostępność. Dotknij ponownie ikony , aby powrócić do ekranu
Ustawienia systemowe. Przesuń palcem w górę z dołu ekranu, aby go zmniejszyć. Dotknij ikony

, aby zamknąć aplikację.