Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Włączanie trybu powiększenia

background image

Włączanie trybu powiększenia

Możesz użyć trybu powiększania, aby powiększyć informacje wyświetlane na ekranie urządzenia
BlackBerry. Zawartość ekranu w urządzeniu można powiększać lub zmniejszać, nawet jeśli używana jest
aplikacja, która nie obsługuje skalowania.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Dostępność.
3. Włącz przełączanie opcji Tryb powiększania.

Informacje na ekranie są natychmiast powiększane.

4. Aby poruszać się po powiększonym ekranie, za pomocą dwóch palców przesuń ekran w wybranym

kierunku.