Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dostosowywanie poziomu powiększenia

background image

Dostosowywanie poziomu powiększenia

W trybie powiększenia można dostosować poziom powiększenia na ekranie.

Aby dostosować powiększenie bez zamykania bieżącego ekranu, w trybie powiększenia wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Aby zwiększyć powiększenie, rozsuń palce.
• Aby zmniejszyć powiększenie, zsuń palce.

Po uzyskaniu maksymalnego powiększenia ekranu urządzenie BlackBerry wibruje.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

201