Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Konfiguracja szybkich ustawień

background image

Konfiguracja szybkich ustawień

Menu ustawień, które jest dostępne przez przesunięcie palcem w dół z góry ekranu głównego,
przedstawia najczęściej używane ustawienia. Możesz wybrać wyświetlane ustawienia i ich pozycję, aby
szybko przechodzić do najważniejszych ustawień. Przełączaj szybko urządzenie BlackBerry w tryb
samolotowy lub nocny, wyłączaj alarm lub włączaj latarkę!

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z jego górnej części.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Szybkie ustawienia.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby dodać lub usunąć elementy szybkich ustawień, zaznacz pola wyboru lub usuń ich

zaznaczenie.

• Aby zmienić pozycję elementów szybkich ustawień, dotknij ikony . Dotknij i przytrzymaj ikonę

obok elementu, który chcesz przenieść. Przenieś element do innej lokalizacji i zwolnij palec. Dotknij
opcji

Zapisz.

Jeśli masz wiele elementów szybkich ustawień, możesz je wyświetlać, przesuwając palcem w prawo
lub w lewo.

Wskazówka: W dowolnej aplikacji można uzyskać dostęp do opcji Szybkie ustawienia, gdy przesunie się
dwoma palcami w dół od góry ekranu.

Wyświetlanie menu

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

125