Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyłączanie etykiet ikon na pasku akcji

background image

Wyłączanie etykiet ikon na pasku akcji

Domyślnie pod ikonami na pasku akcji znajdującym się na dole ekranu wyświetlane są etykiety tekstowe.
Etykiety służą do identyfikowania i opisywania działań dostępnych dla użytkownika. Jeżeli wyłączysz to
ustawienie, etykiety ikon będą widoczne tylko po dotknięciu i przytrzymaniu ikony na pasku akcji.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

181

background image

Wskazówka: Etykiety można wyświetlić, przesuwając palcem pomiędzy ikonami. Aby uniknąć wybrania
opcji, palec należy przesuwać poza pasek akcji.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z jego górnej części.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Wyświetlacz.
3. Wyłącz przełączanie opcji Zawsze pokazuj etykiety ikon.