Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana ustawień regionalnych urządzenia

background image

Zmiana ustawień regionalnych urządzenia

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Język i wprowadzanie.
3. Na liście rozwijanej Region dotknij regionu, którego ustawień (format daty, domyślna waluta, format

liczbowy) chcesz użyć.