Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Konfiguracja urządzenia w programie BlackBerry Link

background image

Konfiguracja urządzenia w programie BlackBerry Link

Podczas konfigurowania urządzenia w programie BlackBerry Link można nadać mu wyświetlaną nazwę.
Ta nazwa jest wyświetlana na urządzeniu oraz identyfikuje urządzenie w programie BlackBerry Link.

1. Na komputerze uruchom aplikację BlackBerry Link.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
3. Jeśli to konieczne, wpisz hasło dla urządzenia.
4. Kliknij urządzenie z boku okna aplikacji BlackBerry Link.
5. Wpisz wyświetlaną nazwę dla urządzenia.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby nawiązać stałe połączenie z komputerem, na komputerze z systemem Windows wybierz opcję

Zarządzaj urządzeniem za pomocą programu BlackBerry Link. Na komputerze Mac wybierz
opcję

Połącz urządzenie i komputer.

• Aby nawiązać jednokrotne połączenie z komputerem, na komputerze z systemem Windows

wybierz opcję

Połączenie jednorazowe; nie zarządzaj tym urządzeniem za pomocą programu

BlackBerry Link. Na komputerze Mac wybierz opcję Nie łącz urządzenia z komputerem. Jest to
połączenie jednorazowe.
opcja.

7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby dodać urządzenie do programu BlackBerry Link bez przenoszenia danych ze starego

urządzenia lub aktualizowania oprogramowania urządzenia, na komputerze z systemem Windows
kliknij opcję

Rozpocznij korzystanie z urządzenia. Na komputerze Mac kliknij opcję Dalej >

Zakończ.

• Aby przenieść dane przed dodaniem urządzenia do programu BlackBerry Link, na komputerze

z systemem Windows kliknij opcję

Zmień urządzenie. Na komputerze Mac kliknij opcję Prześlij

dane. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli urządzenie BlackBerry

®

nie ma być już powiązane z programem BlackBerry Link, można usunąć

urządzenie z programu BlackBerry Link. Jeśli urządzenie jest powiązane z identyfikatorem BlackBerry ID,
najpierw wyloguj się z identyfikatora BlackBerry ID.

1. Na komputerze uruchom aplikację BlackBerry Link.
2. Kliknij urządzenie z boku okna aplikacji BlackBerry Link.
3. Kliknij opcję Usuń urządzenie.
4. Na komputerze z systemem Windows kliknij przycisk OK. Na komputerze Mac kliknij opcję Usuń.