Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pisanie w innych językach

background image

Pisanie w innych językach

Możesz ustawić swoje urządzenie BlackBerry, aby rozpoznawało trzy różne języki wprowadzanie
podczas pisania. Gdy piszesz, Twoje urządzenia podpowiada język na podstawie rodzin językowych.
Jeżeli na przykład używasz na wyświetlaczu języka z alfabetem łacińskim, podpowiedzi wyświetlone
zostaną dla każdego skonfigurowanego języka z alfabetem łacińskim. Analogicznie jeżeli Twój język na
wyświetlaczu to koreański, nie zostaną wyświetlone sugestie dla języka z alfabetem arabskim lub
łacińskim. Jeżeli ustawiono przynajmniej dwa języki pisowni, należy uwzględnić następujące informacje:

• Niektóre języki, takie jak tajski i arabski, mają więcej znaków w alfabecie niż dostępnych jest klawiszy

na klawiaturze. Należy użyć kombinacji klawiszy, aby mieć dostęp do drugiego lub trzeciego znaku na

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

175

background image

danym klawiszu. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępu do tego typu znaków, zapoznaj się z
pomocą pisania w danym języku.

• Różne języki mogą mieć różne układy klawiatury. Na przykład język angielski (USA) używa układu

klawiatury QWERTY, ale język francuski korzysta z układu klawiatury AZERTY. Niektóre klawisze
pojawiają się w nietypowych dla Ciebie miejscach.

• Podobne języki mogą dysponować układami klawiatur z drobnymi różnicami. Na przykład wiele

języków korzysta z układu klawiatury QWERTY. Jednak języki duński, hiszpański i rumuński zawierają
znaki na klawiaturze podstawowej, które nie są dostępne w innych układach klawiatury QWERTY.

• Niektóre obsługiwane języki, takie jak hebrajski, perski (farsi) i arabski czytane są od prawej do lewej

strony. Jeżeli przejdziesz na jeden z tych języków w połowie zdania z języka czytanego od lewej do
prawej strony, urządzenie automatycznie umieści wpisywane znaki po lewej stronie kursora. Jeżeli
wrócić do języka czytanego od lewej do prawej strony, musisz przesunąć kursor z powrotem na prawą
stronę tekstu.