Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Przewodnik znaków dla języków arabskiego i perskiego (farsi)

background image

Przewodnik znaków dla języków arabskiego i perskiego (farsi)

W poniższej tabeli przedstawiono, jak wpisywać alfabet arabski i perski (farsi), gdy na danym klawiszu
jest więcej niż jeden znak ojczysty.

Jedno naciśnięcie klawisza

+ naciśnięcie klawisza

Naciśnięcie i przytrzymanie
klawisza

ص

ض

ص

ض

ث

ق

ف

ڤ (tylko j. perski farsi)

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

176

background image

Jedno naciśnięcie klawisza

+ naciśnięcie klawisza

Naciśnięcie i przytrzymanie
klawisza

غ

ع

ه

خ

ح

ج

چ (tylko j. perski farsi)

چ (tylko j. perski farsi)

س

ش

س

ش

ي

ى

ئ

ى

ب

پ (tylko j. perski farsi)

پ

ل

ا

أ

ء

أ

ا

أ

ت

ة

ت

ة

ن

م

ك

پ (tylko j. perski farsi)

ک

گ

ذ

د

ر

و

ؤ

ؤ

ز

ژ (tylko j. perski farsi)

ژ (tylko j. perski farsi)

ظ

ط