Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pisanie w języku tajskim

background image

Pisanie w języku tajskim

Klawiatura tajska obsługuje następujące funkcje:

• Język tajski ma więcej znaków w alfabecie niż dostępnych jest klawiszy na klawiaturze. W związku z

tym pod jednym klawiszem znajduje się więcej niż jeden znak. Możesz skorzystać z przewodnika
mapowania klawiatury, który pojawia się wraz z zadaniem pisania, aby określić, jak można użyć
drugiego i trzeciego znaku na klawiszu.

• Odgadywanie słów i przesuwanie sugestii słów na ekran (jeżeli funkcja ta jest włączona).
• Aby wpisać znak alternatywny, możesz nacisnąć klawisz , a następnie literę.
• Aby wpisać akcentowaną wersję znaku, możesz nacisnąć i przytrzymać główny znak. Następnie

wybierz znak akcentowany.

• Aby wpisać symbol, dotknij klawisz

. Aby wyświetlić więcej symboli, dotknij ikony

.