Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Odłączanie urządzenia od mobilnego punktu aktywnego

background image

Odłączanie urządzenia od mobilnego punktu aktywnego

Jeśli chcesz ponownie połączyć urządzenie odłączone od mobilnego punktu aktywnego, należy
rozpocząć nową sesję w trybie Mobilny punkt aktywny.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny.
3. Dotknij nazwy urządzenia, które ma być odłączone od mobilnego punktu aktywnego.
4. Dotknij ikony .

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

165