Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sposób znalezienia ustawień trybu Mobilny punkt aktywny

background image

Sposób znalezienia ustawień trybu Mobilny punkt aktywny

Większość ustawień dotyczących mobilnego punktu aktywnego wybiera się przy pierwszym włączeniu
trybu. Ustawienia te można później zmienić po zamknięciu sesji mobilnego punktu aktywnego.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny.
3. Dotknij ikony .