Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Monitorowanie bezprzewodowego zużycia danych

background image

Monitorowanie bezprzewodowego zużycia danych

Możesz sprawdzić swoje zużycie danych w sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi. Możesz również
monitorować, które aplikacje i usługi zużywają najwięcej danych oraz zamknąć niektóre aplikacje, aby
zmniejszyć zużycie danych lub poprawić wydajność urządzenia. W zależności od dostawcy usług
bezprzewodowych ta funkcja może nie być dostępna.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Menedżer aplikacji > Monitor urządzenia.
3. Dotknij ikony .
4. Dotknij opcji Dane komórkowe lub Wi-Fi.
5. Dotknij aplikacji lub usługi.