Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Automatyczne ustanawianie połączenia Bluetooth podczas włączania urządzenia

background image

Automatyczne ustanawianie połączenia Bluetooth podczas włączania urządzenia

Urządzenie BlackBerry może być automatycznie połączone z urządzeniem obsługującym technologię
Bluetooth, takim jak zestaw słuchawkowy. Urządzenie BlackBerry można ustawić w w ten sposób, by za
każdym razem po włączeniu urządzenia działającego w technologii Bluetooth urządzenie BlackBerry
natychmiast się z nim łączyło.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikon Ustawienia > Sieci i połączenia > Bluetooth > .
3. Włącz przełączanie opcji Po włączeniu połącz z ostatnim urządzeniem.