Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Parowanie urządzenia z samochodem

background image

Parowanie urządzenia z samochodem

Funkcja Mój samochód usprawnia proces parowania i podłączania urządzenia BlackBerry do
samochodu za pomocą technologii Bluetooth. Kiedy samochód i urządzenie są połączone, a funkcja Mój
samochód włączona, na urządzeniu może pojawić się niestandardowy ekran blokady. Poza tym w
kategorii Aplikacje dla kierowców w programie BlackBerry World mogą pojawić się specjalne funkcje.

Gdy urządzenie po raz pierwszy wykryje połączenie Bluetooth z samochodem obsługującym technologię
Bluetooth, urządzenie wyświetli monit o ustawienie go jako Twojego samochodu. Po sparowaniu
urządzenia z samochodem na ekranie blokady zostanie wyświetlona informacja o połączeniu urządzenia
z samochodem oraz dostępne funkcje.

Wyłączanie funkcji Mój samochód

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Sieci i połączenia > Bluetooth.
3. Dotknij i przytrzymaj nazwę samochodu.
4. Dotknij opcji Usuń mój samochód.