Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Profile i usługi działające w technologii Bluetooth

background image

Profile i usługi działające w technologii Bluetooth

Urządzenie BlackBerry obsługuje technologię Bluetooth Smart Ready oraz poniższe profile. Jeśli
urządzenie jest powiązane z kontem służbowym, administrator może wyłączyć obsługę danego profilu.

Profil

Opis

Profil zaawansowanej dystrybucji
dźwięku (A2DP)

Profil ten umożliwia strumieniowe przesyłanie plików
dźwiękowych z urządzenia BlackBerry do urządzenia z
włączonym modułem Bluetooth i obsługą dźwięku stereo za
pomocą np. zestawu słuchawkowego, głośników i zestawu
samochodowego.

Usługa przekazywania powiadomień
(ANS)

Profil ten umożliwia urządzeniom działającym w technologii
Bluetooth dostęp do powiadomień przesyłanych na urządzenie,
włącznie z informacjami o typie powiadomienia, nadawcy
powiadomienia oraz liczbie nowych i nieprzeczytanych
powiadomień.

Profil zdalnego sterowania audio/
wideo (AVRCP)

Umożliwia używanie przycisków w urządzeniu z obsługą modułu
Bluetooth w celu wykonania operacji takich jak dostosowywanie

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

156

background image

Profil

Opis

głośności bądź odtwarzanie poprzedniego lub następnego
utworu w urządzeniu BlackBerry. Profil ten pozwala też na
przeglądanie plików muzycznych w aplikacji Muzyka na
urządzeniu, kiedy jest ono podłączone do zestawu
samochodowego działającego w technologii Bluetooth.

Usługa przekazywania informacji o
stanie baterii (BAS)

Profil ten umożliwia urządzeniom działającym w technologii
Bluetooth dostęp do informacji o poziomie naładowania baterii
w urządzeniu.

Usługa określania bieżącej godziny
(CTS)

Usługa ta umożliwia udostępnianie informacji dotyczących
czasu innym urządzeniom działającym w technologii Bluetooth.

Profil identyfikacji urządzenia (DI) /
Usługa identyfikacji urządzenia (DIS)

Profil ten umożliwia urządzeniom działającym w technologii
Bluetooth dostęp do informacji o modelu urządzenia BlackBerry
w celu obsługi funkcji plug and play, np. automatycznego
pobierania wymaganych sterowników.

Profil zestawu głośnomówiącego
(HFP)

Profil ten umożliwia podłączenie urządzenia BlackBerry do
zestawów słuchawkowych i samochodowych działających w
technologii Bluetooth, aby móc korzystać z urządzenia w trybie
głośnomówiącym. Profil obsługuje w aplikacji Telefon funkcje
takie jak głosowe wybieranie numerów, oddzwanianie czy
połączenia konferencyjne.

Profil urządzeń interfejsu człowiek-
maszyna (HID)

Profil ten umożliwia podłączenie urządzenia BlackBerry do
urządzenia działającego w technologii Bluetooth, np. klawiatury
lub myszy.

Usługa natychmiastowych
powiadomień (IAS)

Usługa ta umożliwia urządzeniom obsługującym technologię
Bluetooth wysyłanie na Twoje urządzenie natychmiastowych
powiadomień, takich jak komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
publicznego.

Usługa powiadamiania o zerwaniu
połączenia (LLS)

W usłudze tej na urządzenie BlackBerry wysyłane są
powiadomienia, kiedy zostaje zerwane połączenie Bluetooth

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

157

background image

Profil

Opis

między Twoim urządzeniem a innym urządzeniem działającym w
technologii Bluetooth.

Usługa lokalizacji i nawigacji (LNS)

Profil ten umożliwia urządzeniom działającym w technologii
Bluetooth dostęp do informacji lokalizacyjnych na urządzeniu
(np. aby poprawić efektywność aplikacji outdoorowych).

Profil urządzeń interfejsu człowiek-
maszyna o niskim zużyciu energii
(HOGP)

Profil ten umożliwia podłączenie urządzenia BlackBerry do
urządzenia działającego w technologii Bluetooth, np. klawiatury
lub myszy.

Profil dostępu do wiadomości (MAP)

Profil ten umożliwia zestawowi samochodowemu działającemu
w technologii Bluetooth powiadamianie o nowych
wiadomościach przesłanych na urządzenie BlackBerry. Profil
umożliwia zestawowi samochodowemu dostęp do wiadomości
tekstowych oraz e-maili, które można odczytywać, usuwać,
przeglądać, tworzyć i wysyłać bezpośrednio z samochodu.

Usługa przekazywania informacji o
następnej dacie zmiany czasu (NDCS)

W usłudze tej Twoje urządzenie może udostępniać informacje o
następnej dacie zmiany czasu innym urządzeniom działającym w
technologii Bluetooth.

Profil przesyłania obiektów (OPP)

Profil ten umożliwia urządzeniu BlackBerry przesyłanie i
odbieranie plików z urządzenia działającego w technologii
Bluetooth. Pliki obsługiwane przez ten profil obejmują m.in.
kontakty, wydarzenia z kalendarza i pliki multimedialne takie jak
zdjęcia, pliki dźwiękowe i pliki wideo.

Profil sieci osobistej — punkt dostępu
do sieci lub punkt dostępu
użytkownika (PAN — U/NAP)

Profil ten umożliwia używanie urządzenia BlackBerry jako
modemu, kiedy jest podłączone do komputera działającego w
technologii Bluetooth.

Profil dostępu do książki telefonicznej
(PBAP)

Profil ten umożliwia zestawowi samochodowemu
obsługującemu technologię Bluetooth dostęp do informacji o
kontaktach i historii ostatnich połączeń na urządzeniu
BlackBerry. Dzięki temu profilowi zestaw samochodowy może

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

158

background image

Profil

Opis

nawiązać połączenie z danym kontaktem lub wyświetlić nazwę
kontaktu dla połączenia przychodzącego.

Zdalny profil dostępu do karty SIM
(rSAP)

Dzięki temu profilowi urządzenie działające w technologii
Bluetooth, takie jak telefon samochodowy, może połączyć się z
urządzeniem BlackBerry, kiedy jest ono połączone z siecią GSM.
Profil pozwala urządzeniom obsługującym technologię Bluetooth
na korzystanie z funkcjonalności karty SIM urządzenia
BlackBerry. Na przykład karta SIM w Twoim urządzeniu może
być wykorzystywana do nawiązywania połączeń lub wysyłania i
odbierania wiadomości tekstowych za pomocą telefonu
samochodowego.

Profil portu szeregowego (SPP)

Profil ten umożliwia połączenie Twojego urządzenia z
urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth i
komunikację między komputerami, funkcję obejścia sieci
bezprzewodowej i przesyłanie danych.

Usługa informowania o poziomie
mocy transmisji danych (TPS)

Dzięki tej usłudze urządzenie działające w technologii Bluetooth
może mieć dostęp do danych o aktualnym poziomie mocy
transmisji danych na Twoim urządzeniu BlackBerry.