Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rozwiązywanie problemów: Bluetooth

background image

Rozwiązywanie problemów: Bluetooth
Nie można sparować z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

• Sprawdź, czy urządzenie BlackBerry jest zgodne z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia obsługującego
technologię Bluetooth.

• Jeśli urządzenie obsługujące technologię Bluetooth wymaga hasła, a nie jest ono znane, poszukaj

informacji w dokumentacji dołączonej do urządzenia z technologiąBluetooth. Czasami hasłem jest
ciąg cyfr

0000, jeśli nie zostało ono zmienione. Jeśli nie znasz hasła, spróbuj wpisać ciąg 0000.

• Jeśli urządzenie obsługujące technologię Bluetooth, które ma być sparowane z danym urządzeniem

BlackBerry, nie zostanie wykryte, przełącz na krótko urządzenie BlackBerry na tryb Do wykrycia. Na
ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij opcji

Ustawienia > Sieci i

połączenia > Bluetooth. Na liście rozwijanej Do wykrycia dotknij pozycji Wł. lub 2 minuty. W razie
potrzeby wprowadź hasło do urządzenia BlackBerry. Rozpocznij proces parowania w sposób opisany
w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

159

background image

• Jeśli w urządzeniu obsługującym technologię Bluetooth używana jest bateria, podłącz je do źródła

zasilania i spróbuj ponownie. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, niektóre urządzenia
mogą działać, ale mogą nie mieć możliwości sparowania.

• Jeśli tryb Mobilny punkt aktywny jest włączony, sprawdź, czy połączenie z urządzeniem obsługującym

technologię Bluetooth jest nawiązywane za pomocą trybu głośnomówiącego, portu szeregowego lub
sieci osobistej.

Częsta utrata połączenia z zestawem samochodowym obsługującym technologię Bluetooth

• Upewnij się, że w zestawie samochodowym zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Więcej informacji o wersji oprogramowania zestawu samochodowego znajduje się w dokumentacji
dołączonej do zestawu.

• Umieść urządzenie BlackBerry w innym miejscu w samochodzie lub skieruj je w inną stronę. Położenie

anteny urządzenia w stosunku do anteny zestawu samochodowego Bluetooth może mieć wpływ na
połączenie Bluetooth.