Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Umożliwianie dostępu do kontaktów urządzeniom działającym w technologii Bluetooth

background image

Umożliwianie dostępu do kontaktów urządzeniom działającym w technologii Bluetooth

Urządzeniom działającym w technologii Bluetooth, które obsługują profil dostępu do książki telefonicznej
(PBAP), można umożliwić dostęp do informacji o kontaktach w aplikacji Kontakty w urządzeniu
BlackBerry. Jeśli na przykład umożliwisz dostęp do wszystkich swoich kontaktów po sparowaniu

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

154

background image

urządzenia z zestawem samochodowym działającym w technologii Bluetooth, w momencie nadejścia
połączenia przychodzącego z listy kontaktów zestaw samochodowy wyświetli nazwę dzwoniącego.

Jeżeli umożliwisz dostęp do informacji o kontaktach:

• Jeśli urządzenie BlackBerry z systemem BlackBerry 10 OS w wersji 10.3.0 lub wcześniejszej zostało

sparowane i połączone z urządzeniem działającym w technologii Bluetooth, takim jak zestaw
samochodowy, urządzenie działające w technologii Bluetooth automatycznie uzyska dostęp do
informacji o kontaktach zapisanych na urządzeniu.

• Gdy urządzenie z systemem BlackBerry 10 OS w wersji 10.3.1 lub nowszej jest parowane i łączone po

raz pierwszy z urządzeniem działającym w technologii Bluetooth, takim jak zestaw samochodowy,
urządzenie działające w technologii BlackBerry wyświetli monit o potwierdzenie, że zezwalasz na
dostęp do danych kontaktowych.

Umożliwianie dostępu do kontaktów

Urządzenie działające w technologii Bluetoothmusi obsługiwać profil dostępu do książki telefonicznej
(PBAP).

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikon Ustawienia > Sieci i połączenia > Bluetooth > .
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby umożliwić dostęp do informacji o kontaktach, na liście rozwijanej

Dostęp do książki

adresowej wskaż nazwę grupy kontaktów lub opcję Wszystkie .

• Aby utworzyć grupę kontaktów, do której dostęp będą mogły mieć urządzenia działające w

technologii Bluetooth, na liście rozwijanej

Dostęp do książki adresowej dotknij opcji Utwórz

grupę kontaktów. > Nowa grupa. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wycofać dostęp do informacji o kontaktach, na liście rozwijanej

Dostęp do książki adresowej

dotknij opcji

Brak.