Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dla połączenia USB ustaw stały adres IP

background image

Dla połączenia USB ustaw stały adres IP

Kiedy podłączasz urządzenie BlackBerry do komputera za pomocą kabla USB, urządzenie domyślnie
przypisuje do połączenia losowy adres IP. Można jednak przypisać stały adres IP, który nie będzie się
zmieniał za każdym razem, gdy podłączasz urządzenie do komputera. Funkcji tej można na przykład użyć
do mapowania urządzenia do konkretnego dysku na komputerze.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

163

background image

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Sieci i połączenia > USB.
3. Włącz przełączanie opcji Ręczne ustawianie adresu IP.

Aby zmienić adres IP, dotknij listy rozwijanej

Adres IP i zmień numery adresu IP.