Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rozwiązywanie problemów: połączenia USB

background image

Rozwiązywanie problemów: połączenia USB
Urządzenie nie jest rozpoznawane po podłączeniu do komputera

Jeśli w komputerze nie jest automatycznie wykrywane urządzenie BlackBerry, spróbuj wykonać
następujące czynności:

• Sprawdź kabel USB i punkty połączenia.
• Rozważ możliwość aktualizacji lub zainstalowania sterowników w komputerze. Przy podłączaniu

urządzenia do komputera powinien zostać automatycznie wyświetlony komunikat o instalacji
najnowszych sterowników. Wymagane sterowniki są instalowane podczas pobierania programu
BlackBerry Link lub BlackBerry Blend Aby pobrać aplikację BlackBerry Link, otwórz witrynę

www.blackberry.com/BlackBerryLink

na komputerze. Aby pobrać aplikację BlackBerry Blend,

otwórz witrynę

www.blackberry.com/BlackBerryBlend

na komputerze.