Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana ustawień APN dla domyślnego połączenia internetowego

background image

Zmiana ustawień APN dla domyślnego połączenia internetowego

Urządzenie BlackBerry korzysta z ustawień nazwy punktu dostępowego (Access Point Name, APN), aby
otworzyć połączenie danych z siecią dostawcy usług bezprzewodowych. Aplikacje w urządzeniu, które
wymagają dostępu do Internetu, mogą korzystać z tego połączenia.

Wymagana może być zmiana ustawień APN, jeżeli zmienisz plan usług bezprzewodowych lub jeżeli
ustawienia domyślne nie dotyczą Twojego dostawcy usług. W zależności od dostawcy usług zmiana
ustawień APN może nie być możliwa.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z jego górnej części.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Sieci i połączenia > Sieć komórkowa.
3. Jeżeli przełączanie opcjiSieć komórkowa lub Usługi danych są wyłączone, włącz je.
4. Dotknij ikony .
5. Wprowadź informacje w polach. Jeśli nie masz wymaganych informacji, skontaktuj się z dostawcą

usług.

Aby przywrócić ustawienia domyślne APN, dotknij ikony

.