Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Czy można używać aplikacji osobistych w sieci firmowej?

background image

Czy można używać aplikacji osobistych w sieci firmowej?

Jeśli administrator włączy technologię BlackBerry Balance, w zależności od reguł ustawionych przez
administratora, użytkownik lub administrator będą mogli skonfigurować aplikacje służbowe w taki
sposób, że będą miały dostęp tylko do sieci Wi-Fi firmy lub sieci VPN.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij opcji

Ustawienia >

BlackBerry Balance. Jeżeli przełączanie funkcji Zezwalaj aplikacjom osobistym na korzystanie z
sieci w pracy
jest włączone, możesz korzystać z aplikacji osobistych w sieci swojej firmy.

Jeśli aplikacja osobista nie może korzystać z sieci firmowej, a sieć osobista nie jest dostępna, aplikacje
wymagające dostępu do Internetu mogą nie działać.