Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Gdzie można znaleźć zrobione zdjęcia?

background image

Gdzie można znaleźć zrobione zdjęcia?

Notatka: Aplikacja Aparat może nie być dostępna w zależności od modelu urządzenia BlackBerry.

Jeżeli urządzenie używa technologii BlackBerry Balance, jedna aplikacja Aparat będzie dostępna w
przestrzeni osobistej, a inna w przestrzeni roboczej. Zdjęcia i nagrania wideo zrobione za pomocą
aplikacji Aparat w przestrzeni osobistej będą zapisywane w przestrzeni osobistej. Wszystkie pliki
zapisywane na karcie multimedialnej są także zapisywane w przestrzeni osobistej. Zdjęcia i nagrania
wideo zrobione za pomocą aplikacji Aparat w przestrzeni roboczej będą zapisywane w przestrzeni
roboczej. Załączniki, łącznie ze zdjęciami i plikami wideo, zapisane ze służbowych wiadomości e-mail są
dostępne tylko w przestrzeni roboczej.

Na przykład w aplikacji osobistej BBM, aby utworzyć zdjęcie profilu, można użyć zdjęcia zrobionego za
pomocą aparatu w przestrzeni osobistej lub zdjęcia pobranego z wiadomości e-mail wysłanej na
prywatne konto e-mail. Użycie zdjęcia zrobionego za pomocą aparatu w przestrzeni roboczej lub zdjęcia
pobranego z wiadomości e-mail wysłanej na służbowe konto e-mail nie jest możliwe. Aplikacje osobiste
nie mają dostępu do zdjęć i dokumentów w przestrzeni roboczej.

Notatka: Jeśli w przestrzeni roboczej dotkniesz ikony aparatu na dole ekranu ikony

, aplikacja Aparat

z przestrzeni osobistej zostanie uruchomiona w przestrzeni roboczej. Aby otworzyć aparat przestrzeni
roboczej, dotknij ikony aplikacji Aparat

na ekranie głównym.

Wydajność i praca

Podręcznik użytkownika

276