Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana hasła do przestrzeni roboczej

background image

Zmiana hasła do przestrzeni roboczej

W zależności od zasad wprowadzonych przez administratora, istnieje możliwość używania tego samego
hasła do przestrzeni roboczej i jako hasło do urządzenia BlackBerry.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > BlackBerry Balance. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmienić hasło przestrzeni roboczej, dotknij opcji

Zmień hasło. Wpisz hasło przestrzeni

roboczej. Wpisz nowe hasło.

Wydajność i praca

Podręcznik użytkownika

272

background image

• Aby odblokować przestrzeń roboczą i urządzenie tym samym hasłem, włącz przełączanie opcji

Użyj mojego hasła urządzenia. Wpisz hasło do urządzenia. Wpisz hasło przestrzeni roboczej.

• Aby zmienić czas automatycznego blokowania przestrzeni służbowej, wybierz przedział czasu z

listy rozwijanej

Zablokuj przestrzeń służbową po.

• Aby ustawić maksymalną liczbę prób niepoprawnego wprowadzania hasła przestrzeni roboczej

wybierz liczbę na liście rozwijanej

Limit prób wprowadzenia hasła.

Koniecznie zapamiętaj hasło do przestrzeni służbowej. Jeśli zapomnisz hasła, skontaktuj się z
administratorem w celu jego zresetowania. Po przekroczeniu liczby dozwolonych prób uzyskania
dostępu do przestrzeni służbowej ta przestrzeń i jej cała zawartość zostaną usunięte.