Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Usuwanie folderu, listy zadań lub wpisu w aplikacji Remember

background image

Usuwanie folderu, listy zadań lub wpisu w aplikacji Remember

OSTRZEŻENIE: Po usunięciu folderu lub listy zadań usunięte zostaną też wszystkie znajdujące się w nich
wpisy.

1. W aplikacji Remember dotknij folderu, listy zadań lub wpisu i przytrzymaj.
2. Dotknij ikony .