Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN

background image

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN

Kodu PIN można użyć w celu uniknięcia nieuprawnionego użycia karty SIM w innym urządzeniu. Na
przykład jeśli zagubiona karta SIM zostanie włożona do innego urządzenia, nie będzie można jej użyć, jeśli
nie zostanie wprowadzony poprawny kod PIN.

Kod PIN do karty SIM można uzyskać od dostawcy usług.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Karta SIM.
3. Włącz przełączanie opcji Blokada SIM przy użyciu kodu PIN.
4. Wprowadź kod PIN do karty SIM dostarczony przez dostawcę usług.

OSTRZEŻENIE: Po przekroczeniu liczby dozwolonych prób wprowadzenia kodu PIN do karty SIM
przestaje ona działać. Aby odblokować kartę SIM, skontaktuj się z dostawcą usług.

Zmiana kodu PIN do karty SIM

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Karta SIM.

• Aby zmienić kod PIN zabezpieczający kartę SIM, dotknij opcji

Zmień PIN 1.

• Aby zmienić kod PIN umożliwiający dostęp do funkcji połączeń, np. wybieranie ustalone, dotknij

opcji

Zmień PIN 2.