Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana lub usunięcie hasła urządzenia

background image

Zmiana lub usunięcie hasła urządzenia

OSTRZEŻENIE: Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego urządzenia BlackBerry, jedynym sposobem
zmiany hasła lub odzyskania dostępu do urządzenia jest usunięcie wszystkich danych przez wykonanie
bezpiecznego czyszczenia.

Jeżeli technologia BlackBerry Balance jest skonfigurowana na urządzeniu, w zależności od reguł
skonfigurowanych przez administratora, możesz nie być w stanie usunąć hasła do urządzenia.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Hasło urządzenia > Zmień hasło

urządzenia.

Aby wyłączyć ochronę za pomocą hasła, wyłącz przełączanie opcji

Hasło urządzenia.