Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Przeskanuj swoje hasła pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa

background image

Przeskanuj swoje hasła pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa

Możesz przeskanować swoje hasła Ochrona haseł, aby sprawdzić, czy nie są słabe, często używane czy
w inny sposób podatne na ataki.

1. W aplikacji Ochrona haseł dotknij ikony .
2. Dotknij opcji Skanuj teraz.
3. Dotknij oznaczony flagą rekord hasła, aby dowiedzieć się więcej o związanym z nim ryzyku.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo hasła, zmień je w aplikacji Ochrona haseł i na powiązanej stronie.