Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zapisywanie rekordów haseł w chmurze

background image

Zapisywanie rekordów haseł w chmurze

Dzięki zapisaniu rekordów haseł w chmurze nie trzeba przenosić rekordów po przełączeniu urządzeń
BlackBerry. Po zalogowaniu się do nowego urządzenia za pomocą swojego identyfikatora BlackBerry ID i
tego samego hasła Ochrona haseł używanego na starym urządzeniu, rekordy zostaną wyświetlone w
aplikacji Ochrona haseł.

1. W aplikacji Ochrona haseł przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony .
3. Włącz przełączanie opcji Synchronizacja w chmurze.

Aby usunąć rekordy haseł zapisane w chmurze, dotknij opcji

Usuń dane zapisane w chmurze. Rekordy

haseł są usuwane tylko z chmury, a nie z urządzenia.