Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zarządzanie rekordami hasła

background image

Zarządzanie rekordami hasła

W aplikacji Ochrona haseł wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby dodać rekord, dotknij ikony . Wprowadź wymagane informacje. Dotknij opcji Zapisz.
• Aby edytować rekord, dotknij jego ikony. Dotknij ikony . Edytuj informacje. Dotknij opcji Zapisz.
• Aby skopiować rekord, dotknij go i przytrzymaj. Dotknij ikony .
• Aby oznaczyć rekord jako ulubiony, dotknij go i przytrzymaj. Dotknij ikony . Lista Ulubione pojawia

się u góry rekordów hasła.

• Aby wyświetlić historię hasła, dotknij rekordu. Dotknij opcji

Więcej.

• Aby usunąć rekord, dotknij go i przytrzymaj. Dotknij ikony .

Wskazówka: Można wybrać kilka rekordów do usunięcia, dotykając ikony

.

Zabezpieczenia i kopie zapasowe

Podręcznik użytkownika

296