Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Gestionarea fişierelor

background image

Gestionarea fişierelor

Redenumirea unui fişier sau a unui dosar

Manager fişiere vă permite să modificaţi numele de fişiere şi dosare, de exemplu pentru a corecta o
greşeală sau un cuvânt. Pentru a redenumi un fişier sau un dosar:

1. Atingeţi şi menţineţi apăsat un fişier sau dosar.
2. Atingeţi .

Sfat: Pentru a modifica tipul unui fişier, atingeţi şi ţineţi apăsat un fişier. Atingeţi

>

.

Aplicaţii şi funcţii

Ghidul utilizatorului

262

background image

Adăugarea unui dosar

La deschiderea Manager fişiere este afişată o listă cu dosare predefinite. Pentru a adăuga un dosar,
procedaţi astfel:

1. Navigaţi până la locaţia în care doriţi să adăugaţi un dosar nou.
2. Atingeţi .
3. Atingeţi .

Notă: Este posibil să nu aveţi dosare predefinite pe un dispozitiv sau o unitate conectat(ă), precum un
computer sau un card media.

Căutarea unui element în Manager fişiere

1. Atingeţi .
2. Introduceţi integral sau parţial numele elementului pe care îl căutaţi.

Notă: Pentru a căuta un element pe un dispozitiv conectat, trebuie să efectuaţi căutarea atunci când
dispozitivul este deschis în Manager fişiere.

Sortarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi vizualiza fişierele şi dosarele dvs. după nume, dată, tip sau dimensiune. De asemenea, puteţi
decide ordinea de sortare, între cea ascendentă şi cea descendentă.

Sfat: Pentru a schimba modul de vizualizare a fişierelor şi dosarelor, atingeţi

pentru a le vizualiza sub

formă de listă sau

pentru a le vizualiza sub formă de grilă.

Atingeţi

>

.

• Pentru a schimba modalitatea de sortare a fişierelor şi dosarelor, atingeţi

Sortare > Nume, Dată, Tip

sau

Dimensiune.

• Pentru a schimba ordinea fişierelor şi dosarelor, atingeţi

Ordine > Ascendent sau Descendent.

Selectarea mai multor fişiere

1. Atingeţi .
2. Atingeţi .
3. Atingeţi elementele pe care doriţi să le selectaţi.

Pentru a anula selectarea unui element pe care l-aţi atins din greşeală, atingeţi din nou elementul
respectiv.