Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Trimiterea e-mailurilor şi mesajelor din BlackBerry Hub

background image

Trimiterea e-mailurilor şi mesajelor din BlackBerry Hub

Din BlackBerry Hub, puteţi trimite e-mailuri, mesaje text, mesaje Facebook, mesaje Twitter directe,
mesaje LinkedIn, mesaje BBM sau alte tipuri de mesaje chat, în funcţie de planul de servicii wireless şi
de conturile adăugate pe dispozitivul BlackBerry. Atunci când atingeţi opţiunea

Redactare, BlackBerry

Hub sugerează tipuri de mesaje în funcţie de mesajele pe care le redactaţi în mod obişnuit.

1. În BlackBerry Hub, atingeţi .
2. Atingeţi un tip de mesaj.
3. Adăugaţi sau alegeţi un destinatar pentru mesaj:

• Pentru a compune un e-mail, introduceţi un nume de contact sau o adresă de e-mail în câmpul

Către. Puteţi atinge contactele sugerate care apar sub câmpul Către pentru a le adăuga rapid la
mesaj.

• Pentru mesaje Facebook, Twitter sau LinkedIn, introduceţi un nume de contact în câmpul

Către.

• Pentru mesaje text, introduceţi un nume de contact sau un număr de telefon.
• Pentru BBM şi alte mesaje de chat, selectaţi un contact din listă.

4. Introduceţi mesajul.
5. Atingeţi tasta Trimitere sau Enter.

BlackBerry Hub şi e-mail:

Ghidul utilizatorului

70

background image

Răspunderea la sau redirecţionarea unui e-mail

Într-un e-mail, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a răspunde la un e-mail, atingeţi .
• Pentru a răspunde tuturor destinatarilor e-mailului, atingeţi .
• Pentru a redirecţiona un e-mail, atingeţi .

Sfat: Atunci când răspundeţi la un e-mail, puteţi şterge textul din mesajul original. Atingeţi

>

.

Ataşarea unui fişier la un e-mail sau la un mesaj text

Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesajele MMS, puteţi adăuga un ataşament la un mesaj
text.

1. În timp ce redactaţi un mesaj e-mail sau text, atingeţi .
2. Găsiţi fişierul.
3. Atingeţi fişierul.

Sfat: Când trimiteţi un e-mail cu o imagine ataşată, puteţi reduce dimensiunea mesajului prin reducerea
dimensiunii imaginii ataşate. În ecranul

Dimensiune imagine, atingeţi o dimensiune. Atingeţi Trimitere.

Adăugarea unui destinatar BCC la un mesaj e-mail

1. În timp ce redactaţi un mesaj, atingeţi > .
2. Introduceţi numele sau adresa de e-mail a unei persoane de contact.

Trimiterea unui e-mail sau a unei invitaţii la o şedinţă în timpul redactării unui alt mesaj

Atunci când compuneţi un e-mail, puteţi trimite şi o invitaţie la o şedinţă către un destinatar sau un e-mail
separat.

1. În timp ce compuneţi un mesaj, atingeţi şi ţineţi apăsat un nume din câmpul Către, CC sau BCC.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a trimite un e-mail separat către un destinatar atunci când răspundeţi la un mesaj, atingeţi

.

• Pentru a trimite o invitaţie la o şedinţă către destinatarul respectiv, atingeţi .
• Pentru a adăuga destinatarul la Contacte, atingeţi .

Compunerea unui e-mail în format text simplu

Puteţi reduce dimensiunea mesajelor e-mail comutând de la formatul HTML la formatul de text simplu.

1. Într-un mesaj de e-mail, atingeţi .
2. Atingeţi .

BlackBerry Hub şi e-mail:

Ghidul utilizatorului

71

background image

Modificarea formatării textului într-un mesaj e-mail

Puteţi utiliza caractere aldine, italice şi subliniate, crea liste ordonate şi cu marcatori şi schimba
dimensiunea şi culorile fontului.

1. În timp ce redactaţi un mesaj, atingeţi

.

2. Utilizaţi bara cu instrumente de formatare pentru a formata textul.

Redirecţionarea mesajelor text

1. În BlackBerry Hub, atingeţi şi menţineţi apăsat un mesaj text.
2. Atingeţi .

Redirecţionarea unui mesaj PIN ca e-mail

Puteţi dori să arhivaţi informaţiile trimise sau primite într-un mesaj PIN. Puteţi redirecţiona mesajul către
dvs. sau alte persoane sub formă de e-mail.

1. În BlackBerry Hub, atingeţi şi ţineţi apăsat un mesaj PIN.
2. Atingeţi .