Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Notificare legală

background image

Notificare legală

©

2015 BlackBerry. Toate drepturile rezervate. BlackBerry

®

şi mărcile comerciale, numele şi siglele

corelate sunt proprietatea BlackBerry Limited şi sunt înregistrate şi/sau utilizate în SUA şi în ţări din
întreaga lume.

Adobe şi Flash sunt mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail, şi YouTube sunt
mărci comerciale ale Google Inc. Apple, iCal, iPhone şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth SIG. Box este marcă comercială a Box, Inc. DLNA
Certified este o marcă comercială a Digital Living Network Alliance. Evernote este marcă comercială a
Evernote Corporation. Facebook este marcă comercială a Facebook, Inc. GSM este o marcă comercială
a GSM MOU Association. HDMI este marcă comercială înregistrată a HDMI Licensing, LLC. IBM Notes şi
IBM Notes Traveler sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation. joyn is a
trademark of GSMA. LinkedIn este marcă comercială a LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync,
Excel, Outlook, PowerPoint, şi Windows sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation. Porsche
Design este marcă comercială a Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft. QR Code este marcă
comercială a DENSO WAVE INCORPORATED în Japonia şi în alte ţări. Sina Weibo este marcă comercială
a Beijing Sina Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson Spark este marcă comercială a Sorenson
Media, Inc. Twitter este marcă comercială a Twitter, Inc. Miracast, Wi-Fi şi Wi-Fi Protected Setup sunt
mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Cisco WebEx şi WebEx sunt mărci comerciale ale Cisco Systems,
Inc. şi/sau ale afiliaţilor săi din Statele Unite şi din anumite alte ţări. Toate celelalte mărci comerciale
aparţin proprietarilor respectivi.

Acest document, cuprinzând toată documentaţia încorporată prin referinţă în acest document, precum
documentaţia furnizată sau pusă la dispoziţie pe site-ul web BlackBerry este oferit sau pus la dispoziţie
„CA ATARE” şi „CONFORM DISPONIBILITĂŢII”, fără nicio condiţie, aprobare, garanţie sau reprezentare
de orice fel de către BlackBerry Limited şi companiile sale afiliate („BlackBerry”), iar BlackBerry nu îşi
asumă nicio răspundere pentru erorile tipografice, tehnice sau alte imprecizii, greşeli sau omisiuni din
acest document. Pentru a proteja informaţiile confidenţiale şi de proprietate şi/sau secretele comerciale
ale BlackBerry, este posibil ca acest document să descrie unele aspecte ale tehnologiei BlackBerry în
termeni generali. BlackBerry îşi rezervă dreptul de a modifica periodic informaţiile din acest document; cu
toate acestea, BlackBerry nu se angajează să vă furnizeze modificări, actualizări, îmbunătăţiri sau alte
adăugiri la acest document, regulat sau în orice alt mod.

Acest document poate conţine referinţe la informaţii din surse terţe, la componente hardware sau
software, produse sau servicii, incluzând componente şi conţinut precum conţinut protejat de drepturi de
autor, şi/sau la site-uri Web ale unor terţi (denumite colectiv „Informaţii de la terţi”). BlackBerry nu
controlează şi nu este responsabilă pentru niciun Produs sau serviciu de la terţi, inclusiv, dar fără a se
limita la conţinut, acurateţe, respectarea drepturilor de autor, compatibilitate, performanţă, exactitate,
legalitate, decenţă, legături sau orice alt aspect privind Produsele şi serviciile de la terţi. Includerea unei
referinţe la Produse şi servicii de la terţi în acest document nu implică aprobarea de către BlackBerry a
Produselor şi serviciilor de la terţi sau a terţelor părţi în niciun fel.

Notificare legală

Ghidul utilizatorului

297

background image

EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SUNT INTERZISE DE CĂTRE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS.,
TOATE CONDIŢIILE, APROBĂRILE, GARANŢIILE SAU REPREZENTĂRILE DE ORICE FEL, EXPLICITE
SAU IMPLICATE, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE, ORICE CONDIŢII, APROBĂRI, GARANŢII SAU
REPREZENTĂRI DE DURABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME SAU UTILIZAREA,
VANDABILITATEA, CALITATEA VANDABILITĂŢII, RESPECTAREA LEGILOR, CALITATEA
SATISFĂCĂTOARE SAU TITLUL SAU CEEA CE DECURGE DINTR-UN STATUT SAU UN CURS AL
FOLOSIRII SAU AL UTILIZĂRII SAU CORELAT CU DOCUMENTUL SAU UTILIZAREA SA SAU
PERFORMANŢE SAU LIPSA ACESTORA PENTRU ORICE APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE,
SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT,
SUNT EXCLUSE. PUTEŢI AVEA DE ASEMENEA ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE STAT
SAU PROVINCIE. UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA
GARANŢIILOR ŞI CONDIŢIILOR IMPLICATE. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, ORICE GARANŢII SAU
CONDIŢII IMPLICATE CORELATE CU DOCUMENTUL ÎN LIMITA ÎN CARE NU POT FI EXCLUSE
PRECUM ESTE STABILIT MAI SUS, DOAR POT FI LIMITATE, SUNT LIMITATE LA NOUĂZECI (90) DE
ZILE DE LA DATA CÂND AŢI OBŢINUT PRIMA DATĂ DOCUMENTUL SAU PRODUSUL CARE ESTE
SUBIECTUL CERINŢEI DVS.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., ÎN NICIO SITUAŢIE
BLACKBERRY NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CORELATE CU
ACEST DOCUMENT SAU UTILIZAREA SA SAU FUNCŢIONAREA SAU LIPSA ACESTEIA PENTRU
ORICE APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE, SERVICII SAU ORICE PRODUSE ŞI SERVICII DE LA
TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, URMĂTOARELE DAUNE:
DIRECTE, CAUZATE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE SAU DAUNE
AGRAVATE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR SAU A VENITURILOR, EŞECUL DE A
REALIZA ECONOMIILE PLANIFICATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDEREA INFORMAŢIILOR
DE AFACERI, PIERDEREA UNOR OPORTUNITĂŢI DE AFACERI SAU CORUPEREA SAU PIERDEREA
DE DATE, EŞECUL DE A TRANSMITE SAU A PRIMI ORICE DATE, PROBLEME ASOCIATE CU ORICE
APLICAŢII UTILIZATE ÎMPREUNĂ CU PRODUSELE SAU SERVICIILE BLACKBERRY, COSTURI DE
INACTIVITATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSELOR SAU SERVICIILOR BLACKBERRY SAU ORICE
PORŢIUNE A ACESTORA SAU A ORICĂROR SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ, COSTUL
BUNURILOR ÎNLOCUITOARE, COSTUL ACOPERIRII, FACILITĂŢILOR SAU SERVICIILOR, COSTUL
CAPITALULUI SAU ORICARE ALTE PIERDERI FINANCIARE, FIE CĂ ACESTE DAUNE AU FOST
PREVĂZUTE SAU NEPREVĂZUTE ŞI CHIAR DACĂ BLACKBERRY A FOST ANUNŢATĂ DE
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., BLACKBERRY NU VA
AVEA NICIUN FEL DE OBLIGAŢIE, DATORIE SAU RĂSPUNDERE ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU
ALTFEL FAŢĂ DE DVS., INCLUZÂND ORICE RĂSPUNDERE PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU
RĂSPUNDERE STRICTĂ.

LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE DIN ACEST DOCUMENT SE
VOR APLICA: (A) INDEPENDENT DE NATURA CAUZEI ACŢIUNII, CERERII SAU ACŢIUNII DVS.
INCLUZÂND, DAR NU LIMITAT LA ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, PREJUDICII,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ ŞI VA SUPRAVIEŢUI UNEI SAU MAI

Notificare legală

Ghidul utilizatorului

298

background image

MULTOR ÎNCĂLCĂRI SAU EŞECULUI SCOPULUI INIŢIAL SAU AL ALTUI REMEDIU CONŢINUT ÎN
ACEST DOCUMENT ŞI (B) CĂTRE BLACKBERRY ŞI COMPANIILE SALE AFILIATE, SUCCESORILOR
LOR, AGENŢILOR, FURNIZORILOR, (INCLUZÂND FURNIZORII DE SERVICII PENTRU TIMPI DE
ANTENĂ), DISTRIBUITORII AUTORIZAŢI BLACKBERRY (INCLUZÂND DE ASEMENEA FURNIZORII DE
SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ) ŞI DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI CONTRACTANŢII LOR
INDEPENDENŢI RESPECTIVI.

PE LÂNGĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE STABILITE MAI SUS, ÎN NICIO SITUAŢIE NICIUN DIRECTOR,
ANGAJAT, AGENT, DISTRIBUITOR, FURNIZOR, CONTRACTANT INDEPENDENT AL COMPANIEI
BLACKBERRY SAU AL ORICĂROR COMPANII AFILIATE ALE BLACKBERRY NU VOR AVEA NICIO
RESPONSABILITATE CARE SĂ DECURGĂ SAU SĂ FIE CORELATĂ CU ACEST DOCUMENT.

Înainte de a vă abona la, a instala sau a utiliza orice Produs sau serviciu de la un terţ, este
responsabilitatea dvs. de a asigura că furnizorul de servicii pentru timpi de antenă a fost de acord să
accepte toate funcţiile lor. Este posibil ca unii furnizori de servicii pentru timpi de antenă să nu ofere
funcţionalitatea de navigare pe Internet cu un abonament la BlackBerry

®

Internet Service. Consultaţi

furnizorul de servicii pentru disponibilitate, aranjamente de roaming, planuri de servicii şi funcţii.
Instalarea sau utilizarea Produselor şi serviciilor de la terţi cu produsele şi serviciile companiei BlackBerry
poate necesita unul sau mai multe patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte licenţe pentru a
evita încălcarea sau violarea drepturilor terţilor. Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru stabilirea utilizării
Produselor şi serviciilor de la terţi şi dacă sunt necesare, în acest caz, licenţe de la terţi. Dacă sunt
necesare, sunteţi responsabil pentru dobândirea lor. Nu ar trebui să instalaţi sau utilizaţi Produse sau
Servicii de la terţi până când toate licenţele necesare au fost dobândite. Orice Produse şi servicii de la
terţi furnizate împreună cu produsele şi serviciile companiei BlackBerry sunt oferite pentru comoditatea
dvs. şi sunt furnizate „CA ATARE”, fără condiţii, declaraţii, reprezentări sau garanţii de orice fel, explicite
sau implicite, din partea BlackBerry, iar BlackBerry nu îşi asumă nicio răspundere în legătură cu acestea.
Utilizarea Produselor şi serviciilor de la terţi este reglementată şi depinde de acordul dvs. pentru termenii
licenţelor separate şi alte acorduri aplicabile cu terţi, exceptând măsura în care este expres prezentat de
o licenţă sau alt acord cu BlackBerry.

Termenii de utilizare a oricărui produs sau serviciu al companiei BlackBerry sunt stabiliţi într-o licenţă
separată sau alt acord cu BlackBerry aplicabil. NIMIC DIN ACEST DOCUMENT NU ESTE INTENŢIONAT
A ÎNLOCUI ORICE ACORDURI SAU GARANŢII SCRISE EXPLICITE, OFERITE DE CĂTRE BLACKBERRY
PENTRU PORŢIUNI ALE ORICĂRUI PRODUS SAU SERVICIU BLACKBERRY, ALTELE DECÂT ACEST
DOCUMENT.

Informaţiile din acest ghid de utilizare sunt aplicabile pentru următoarele modele de telefoane
smartphone:

RGE111LW

RGF111LW

Notificare legală

Ghidul utilizatorului

299

background image

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Marea Britanie

Publicat în Canada

Notificare legală

Ghidul utilizatorului

300