Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Conectarea la reţeaua mobilă

background image

Conectarea la reţeaua mobilă

Pentru a activa conexiunea la reţeaua mobilă, trebuie să dezactivaţi modul avion.

1. În ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.
2. Atingeţi Setări > Reţele şi conexiuni > Reţea mobilă.
3. Setaţi comutatorul Reţea mobilă la I.

Pentru a dezactiva conexiunea la reţeaua mobilă, setaţi comutatorul

Reţea mobilă la O.

Setări

Ghidul utilizatorului

141