Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Efectuarea unui apel

background image

Efectuarea unui apel

1. În aplicaţia Telefon, atingeţi .
2. Introduceţi un număr.
3. Atingeţi Apelare.

Apelarea unui număr recent sau unei persoane de contact din lista de apelare rapidă

1. În aplicaţia Telefon, atingeţi pictograma .
2. Atingeţi un nume, un număr sau o persoană de contact din lista de apelare rapidă.

Sfat: Pentru a trimite un mesaj text către un număr utilizat recent, în dreptul numărului atingeţi

>

.

Pentru a apela un contact din lista de apelare rapidă a tastaturii, atingeţi

din aplicaţia Telefon. Ţineţi

apăsată tasta asociată la contact.
Apelarea unei persoane din lista de contacte

1. În aplicaţia Telefon, atingeţi .
2. Atingeţi un contact.
3. Dacă aveţi mai multe numere de telefon pentru o persoană de contact, atingeţi numărul pe care doriţi

să îl apelaţi. De exemplu, atingeţi

Acasă sau Mobil.