Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chuyển cuộc gọi sang BBM Video

background image

Chuyển cuộc gọi sang BBM Video

Xem ai đang nói chuyện với bạn bằng cách chuyển cuộc gọi sang BBM Video. Để chuyển cuộc gọi sang
BBM Video, người bạn đang nói chuyện cũng phải sử dụng được BBM Video. Nếu bạn cố gắng bắt đầu một
cuộc trò chuyện BBM Video với một người nào đó không phải là liên lạc BBM, bạn sẽ được yêu cầu thêm
người đó vào BBM trước khi bắt đầu trò chuyện BBM Video.

Khi đang có cuộc gọi, nhấn .