Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Giới thiệu về la bàn

background image

Giới thiệu về la bàn

La bàn kỹ thuật số trên thiết bị BlackBerry của bạn hoạt động như một la bàn thông thường, nhưng cũng
bao gồm thêm các tính năng khác. Ví dụ, bạn có thể chọn xem la bàn sẽ chỉ đến hướng chính bắc hoặc cực
bắc từ. La bàn này cũng làm việc theo bất cứ hướng hoặc định hướng nào, bao gồm cả lộn ngược.