Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Đổi cài đặt lộ trình mặc định

background image

Đổi cài đặt lộ trình mặc định

Nếu bạn luôn muốn BlackBerry Maps hiển thị tuyến đường nhanh nhất hoặc ngắn nhất, hoặc bạn muốn
tránh một số thứ nhất định nào đó trên lộ trình của mình, ví dụ như đường cao tốc, đường có thu phí, các
làn xe chạy chung hoặc bến phà, bạn có thể thay đổi các cài đặt mặc định của mình.

1. Trong ứng dụng Bản đồ, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn > Tùy chọn Lộ trình.