Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mở BlackBerry Assistant

background image

Mở BlackBerry Assistant

Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

Ứng dụng và tính năng

Hướng dẫn sử dụng

213

background image

• Trên màn hình chính, hãy nhấn

.

Bấm và giữ phím Tắt tiếng ở bên phải thiết bị của bạn.