Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lưu các chi tiết cuộc gọi hội nghị trong ứng dụng Lịch

background image

Lưu các chi tiết cuộc gọi hội nghị trong ứng dụng Lịch

Bạn có thể lưu thông tin đầu cầu cuộc gọi hội nghị trong ứng dụng Lịch BlackBerry để có thể nhanh chóng
thêm các thông tin đó vào thư mời họp của bạn.

1. Trong ứng dụng Lịch, hãy vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn > Mobile Conferencing > .
3. Nhập vào các thông tin đầu cầu cuộc gọi hội nghị, chẳng hạn như các số điện thoại và mã truy cập.
4. Nhấn vào Lưu.