Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tùy chỉnh cài đặt ứng dụng Lịch

background image

Tùy chỉnh cài đặt ứng dụng Lịch

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt lịch nhằm giúp bạn quản lý lịch trình của mình hiệu quả nhất có thể.